Polaroid SX-70 // Various Films - Pola Mix

More photos by zorki